سرپرست معاونت فني و عمراني

نام: سید حسین

نام خانوادگی: مرعشی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی عمران
  • کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیرت ساخت

سوابق اجرایی:
ناظر عالیه منطقه ۸ درمعاونت فنی و عمرانی از سال ۸۷ تا ۹۳
کارشناس فنی و مأمورفنی سازمان خدمات موتوری : ۹۳ تا ۹۶
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه ۳ : ۹۶ تا ۹۹
مدیر امور قراردادهای منطقه ۳ : ۹۶ تا ۹۸
معاون فنی و عمرانی سازمان زیباسازی : ۹۹ تا ۱۴۰۱

 

 
سید حسین مرعشی