معرفی مدیرعامل سازمان زیباسازی

نام: سجاد
نام خانوادگی : حیدری

سوابق تحصیلی:

 • کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
 • مهندسی عمران

سوابق اجرایی:

 • کارشناس فنی پروژه واحد پارازایلین پتروشیمی بندر امام ۱ سال
 • مسئول دفتر فنی شهرداری هندیجان ۴ سال
 • شهردار هندیجان ۳ سال
 • مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز ۶ سال
 • کارشناس فنی شهرداری منطقه ۱۱ شهرداری تهران ۱ سال
 • مدیر فنی و اجرایی سازمان زیباسازی شهر تهران ۴ سال
 • درحال حاضرعضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

پروژه ها

 •  پروژه های عمرانی شهر هندیجان

پروژه های گسترش فضای سبز و گردشگری شهر هندیجان، پروژه دفع آبهای سطحی شهر
هندیجان،پروژه احداث پارکهای هندیجان شمالی و جنوبی، پروژه احداث کمربندی هندیجان و غیره

 • پروژه های عمرانی در شهر اهواز

پروژه ساحل سازی حاشیه رودخانه کارون حدفاصل پل پنجم تا پل ششم ضلع غرب، پروژه احداث
پارک ثامن ، پروژه احداث پارک زردشت،پروژه احداث ساحل سازی حد فاصل پل سوم تا ساحل منطقه
کوروش اهواز ضلع شرق،پروژه ساحل سازی پل سیاه و غیره

 • پروژه های عمرانی در شهر تهران

پروژه ساماندهی و بهسازی میدان راه آهن تهران،پروژه خانه اتحادیه ،پروژه خانه مینایی،پروژه
پیاده راه خیابان استاد شهریار رودکی،پروژه خانه معمار استاد لرزاده،پروژه ساماندهی فلکه
دوم نیروی هوایی تهران، پروژه احداث پالزای هفتم تیر،پروژه حذف زوائد و پیرایش شهری
خیابانهای انقلاب و حافظ و ولی عصر عج، پروژه حذف زوائد و پیرایش خیابان ناصر خسرو تهران

 

 
سجاد حیدری