تاریخچه سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز

 

 سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در اجرای وظایف قانونی به استناد از قانون شهرداری و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و همچنین ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری سازمان زیباسازی و بهسازی محیط شهری شهرداری اهواز مورخ 26/12/87  تاسیس گردیده است .  

این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات اساسنامه به صورت خودگردان و خود کفا اداره  می شود.مدت فعالیت سازمان در صورت خود کفائی نامحدود است .همچنین مرکز اصلی سازمان شهر اهواز     می باشد.  محدوده عمل سازمان شهر اهواز و حوزه شهری آن خواهد بود .

این سازمان در راستای زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری درجهت بالابردن نشاط و شادابی و بهداشت روانی شهروندان درراستای ایجاد شهرسالم و همچنین افزایش بهره وری و بالابردن بهره وری تأسیسات و تجهیزات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تاسیسات مذکور نظیر پارکها ، میادین ، باغهای عمومی ، باغ کودکان ، پارکینگ ها ، مستحدثات و نظایر آن به منظور افزایش رفاه عمومی، مدیریت ، سیاست گذاری و هدایت کلیه فعالیت‌های زیباسازی و بهسازی محیط شهری و اداره کلیه امور رفاهی ، تفریحی و فراغتی درقالب وظایف قانونی شهرداری درشهر اهواز و طراحی و توسعه فضاها و تاسیسات و تسهیلات آن و کمک به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشینی و ضوابط و معیارهای مربوط به زندگی شهری و آموزش عمومی ضوابط شهرنشینی و تمهید امکانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعالیتهای فوق جهت دستیابی و نقش پذیری در ایجاد فضاهای سالم شهری    پذیرای ایده و طرح های ایده ال شما نیز میباشد.
جهت همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان با پیشنهاد اصلاح و تغییرات درآن به هیأت مدیره میسر می‌گردد .همچنین انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیأت مدیره با رعایت مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی مصوب سازمان می‌باشد .