اعضاء هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 هدایت الله زارع زاده رئیس هیئت مدیره و معاون شهرسازی و معماری
2 سجاد حیدری عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان زیباسازی
3 مهدی بیداری عضو هیئت مدیره سازمان زیباسازی