آشنایی با مفاهیم طراحي شهري

آشنایی با مفاهیم زیباسازی - طراحي شهري

فرآيندي است كه به شكل‌دهي فيزيكي بافت‌هاي مختلف شهري منجر مي‌شود.

طراحي شهري با رويكرد ساختارگرايي به ايجاد اماكن متعدد مي‌پردازد، فرآيند طراحي ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در برمي‌گيرد و نهايتا جرياني را به راه مي‌اندازد كه به عمران و آبادي شهري كمك مي‌كند.

بعبارت ديگر "طراحی" بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ريزی شهری ,معماری و منظر سازی ,مهندسی فنی ,مهندسی ترافيک و حمل و نقل، روانشناسی, جامعه شناسی واقتصاد سر و کار دارد و در عين حال با سياست و فرهنگ نيز ارتباط دارد.

با شکل گرفتن فضای خصوصی زندگی بشر ، فضاهای عمومی با كاربريهاي مختلف نيز شکل گرفته كه مهمترين آنها فضاي شهري است (با مفهوم تخصصي سيما و منظر شهري) كه فراهم كننده تعاملات اجتماعي و برآورده نمودن نيازهاي انساني در محيط باز و همگاني ميباشد.

در بحث ساخت و ساز شهري هرمي وجود دارد که از شهرسازي، طراحي شهري، معماري و طراحي صنعتي تشکيل شده است. مبلمان شهري به عنوان يک موضوع ارتباطي بين معماري و طراحي صنعتي است، و طراحي شهري به مکان و فضای اين شاخصها و تجهیزات مي پردازد.