زیباسازی شهری

فرآيندي است كه به شكل‌دهي فيزيكي بافت‌هاي مختلف شهري منجر مي‌شود.
طراحي شهري با رويكرد ساختارگرايي به ايجاد اماكن متعدد مي‌پردازد، فرآيند طراحي ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در برمي‌گيرد و نهايتا جرياني را به راه مي‌اندازد كه به عمران و آبادي شهري كمك مي‌كند.
 
بعبارت ديگر "طراحی" بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ريزی شهری ,معماری و منظر سازی ,مهندسی فنی ,مهندسی ترافيک و حمل و نقل، روانشناسی, جامعه شناسی واقتصاد سر و کار دارد و در عين حال با سياست و فرهنگ نيز ارتباط دارد.
 
با شکل گرفتن فضای خصوصی زندگی بشر ، فضاهای عمومی با كاربريهاي مختلف نيز شکل گرفته كه مهمترين آنها فضاي شهري است (با مفهوم تخصصي سيما و منظر شهري) كه فراهم كننده تعاملات اجتماعي و برآورده نمودن نيازهاي انساني در محيط باز و همگاني ميباشد.
 
در بحث ساخت و ساز شهري هرمي وجود دارد که از شهرسازي، طراحي شهري، معماري و طراحي صنعتي تشکيل شده است. مبلمان شهري به عنوان يک موضوع ارتباطي بين معماري و طراحي صنعتي است، و طراحي شهري به مکان و فضای اين شاخصها و تجهیزات مي پردازد.
زيباسازي، فرآيند توسعه ويژگيهاي بصري است كه در فضاي شهر صورت مي‌گيرد (آرایش و پیرایش چهره شهر).
 
اهداف :
 
1- اشاعه فرهنگ زيباشناسي و ارتقاي كيفيت محيط زيست شهري در راستاي هویت ایرانی- اسلامي
 
2- بازسازی چشم اندازهای عمومی، نقاط عطف بصری و نشانه های شهری
 
3- ايجاد تناسب، امنيت و آرامش رواني، هماهنگي بين عناصر مختلف شهری
 
4- ارج نهادن به زندگي و ارزشهاي تمدن
 
”فلسفه فکری زيبايي و شهر“ از قرن 19 م آغاز شده و امروز به مفهوم یادمان سازی و زیبانمودن فضای شهر بکار میرود. "جنبش زيبايي شناسي شهري"، رويكرد پيشرفته ايست كه نه تنها بخاطر زيبانمودن بلکه بمعناي ابزار كنترل اجتماعي از طريق راضي نگهداشتن مردم و پاسخگويي به نياز آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد. عملیات زیباسازی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری میپردازد تا به شکل گیری شهر سالم، فرهنگی و انسان مدار برسد. شهري زيباست كه براساس شرايط محيطي و نيازهاي انساني بصورت منطقی و متناسب شكل گرفته باشد، شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام بگذارد... اهداف عملیاتی زیباسازی براساس تفکر شهر انسان مدار و فلسفه زیبایی: بهبود عملکرد، و كيفيت بصري/ايجاد جلوه هاي ويژه/ گسترش فضای پیاده/ آثار هنر شهری. سه بخش اصلي فعالیتهای زیباسازی:
 
طراحی شهری ”طراحي محيط و نماي شهر“(سيما و منظر شهر) / مبلمان شهري / هنرهای شهری (آثار هنری باارزش).

کیفیت بصری میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد تا بتواند زیبایی خود را نشان دهد و حتی برتر از آنها باشد.

 بخشی از سلامت و شادی انسانها درگرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی- روانی ناشی از تاثیرات زیباشناختی است