طراحی سایت
اعضاء هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 شهباز زیلابی رئیس هیئت مدیره و معاون شهرسازی و معماری
2 خلیل الهایی
عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان زیباسازی
3 علی پورسلان
عضو هیئت مدیره