آثار منتخب در نخستین فراخوان سمپوزیوم مجسمه سازی اهواز
All (
)
آثار بین المللی (
)
آثار ایرانی (
)
 
منتخبین اولین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اهواز

رتبه

نام و نام خانوادگی

۱

فخرالدین کاکاوند

۲

شایان شجره

۳

مجید زمانی

۴

مهدی سیفی

۵

هدایت صحرایی

۶

هامون نظیری

۷

حسین ملایی فومنی

۸

مهدی آشوری

۹

فرزاد دشتی زاده

۱۰

حمید رضا صادق زاده

۱۱

فاطمه اسعدی

۱۲

اسفندیار مراد پور

۱۳

محمدرضا ذبیح الله زاده

۱۴

آالبرت زرواند

 
These work were selected in the first Ahvaz international sculpture symposium 2018

Country

First name
surname

number

Bulgaria

Zdravko  Zdravkov

1

Iraq

Ali jabbar

2

Turkey

Ebru Akinci

3

Georgia

Jhon Gogaberishvili

4

Taiwan

LIN LI JEN美立仁生

5

Bulgaria

Ivan Stoyanov

6

Bulgaria

Georgi Minchev

7

Ukraine

Igor Tkachivskyi

8

Syria

Aktham abdulhamid

9

Taiwan

Wu Ming-sheng

10

Bulgaria

Rumen Dimitrov

11