فهرست افراد منتخب جهت سمپوزیوم فلز

ردیف

نام

1

ابراهیم پاپی راد

2

رامین کریمی

3

بهمن چگنی

4

رضا طهماسبی

5

سمیه دهقان کلاته

6

سید اسماعیل تقوی

7

علی حیاتی

8

محدثه صابر

9

مریم خدایی

10

مژگان سلیمانی

11

مهدی احمدی

12

مهدی رنگچی

13

احسان گرمسیری

14

فرگل رضایی

15

بیتا حسنی

مدعوین

1

محمد رضا ذبیح  اله زاده

2

عباس مجیدی

3

امین بلاغی

4

مجید زمانی

5

محمد حسین طوسی نژاد

6

هدایت صحرایی

 
آثار
سمپوزیوم فلز
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0007
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0009
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0008
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0010-(1)
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0011
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0012
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0013
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0014
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0015
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0016
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0017
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0018
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0019
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0020
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0021
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0022
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0023
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0024
 • سمپوزیوم فلز
  IMG-20190216-WA0026