اعضاء هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 شهباز زیلابی رئیس هیئت مدیره و معاون شهرسازی و معماری
2 قادر کعب عمیر
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان زیباسازی
3 حمید امیری فرد
عضو هیئت مدیره